Mario Vargas Llosa, du har fel om Snowden

Foto: World Economic Forum (1989)
Foto: World Economic Forum (1989)

Käre Mario Vargas Llosa, nobelpristagare och så vidare,

Du har skrivit en text, översatt i gårdagens Svenska Dagbladet, om Edward Snowden och hans avslöjanden. Det är en dum text på många sätt. Därför vill jag bemöta den, bit för bit.

Har spioner någonsin gjort någonting annat än kränkt medborgarnas privatliv i egna och andras länder? Det gör de i diktaturer och i demokratiska länder. Skillnaden är att i diktaturerna blir det aldrig bestraffat, men det blir det ibland i demokratierna i de ovanliga fall då sådana övertramp väcker skandal eller hamnar inför rätta och förtjänar straffrättslig påföljd. Med anledning av fallet Snowden har USA-kongressen faktiskt tillsatt en kommitté med uppgift att utreda affären.

Jo, spioner har gjort många andra saker än at kränka medborgarnas privatliv. Men låt oss inte dröja vid det. Du pekar på en avgörande skillnad mellan diktaturer och demokratier: i de senare kan övertrampen bestraffas – “i ovanliga fall”. En förutsättning för att övertrampen ska kunna bestraffas är dock att allmänheten får kännedom om övertrampen. Den hemliga makten bestraffar inte gärna sig själv för kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Du pekar också, belåtet, på att den amerikanska kongressen tillsatt en kommitté som ska utreda Snowdens avslöjanden. Det är en utveckling som möjliggjorts just av att Snowden faktiskt läckt uppgifter om ett övervakningsprogram vars omfattning chockade till och med många amerikanska kongressledamöter.

Sanningen är att herr Snowden inte har avslöjat någonting som inte redan var känt för alla normalbegåvade människor, även om få av oss hade kunna föreställa sig omfattningen av de här inspelningarna.

Det finns en särskilt ohederlig kategori människor som hävdar just detta, att “alla normalbegåvade” redan visste vad Snowden avslöjat, trots att de själva för ett kort tag sedan avfärdade alla dylika påståenden som substanslösa konspirationsteorier. Det är stor skillnad på att misstänka och att veta. Visshet om missförhållanden gör att man får fäste, den är något man kan ta spjärn i för att möjligen åstadkomma förändring.

Du tar det hela ett steg längre genom att i en och samma mening påstå att alla som inte är idioter redan kände till detta samt att få av oss hade kunnat föreställa sig omfattningen av övervakningen. Jag hoppas att du hör av dig när du bestämt dig för vilket påstående du vill stå fast vid, för det ena ogiltigförklarar det andra.

[Avancerad kommunikationsteknologi] har satt en mycket farlig leksak i händerna på underrättelsetjänsterna som inte bara är ett hot mot demokratins fiender utan också mot frihetens egen kultur och dess representativa institutioner.

Vi är överens om att det massiva övervakningssystemet som Snowden avslöjat är ett hot “mot frihetens egen kultur och dess representativa institutioner”. Men givet detta, varför är du så ivrig att fördöma Snowden för att “ha brutit sitt sekretessavtal med den stat som han arbetade för”?

Till skillnad från det som pågår i diktaturerna finns det i fria samhällen som Förenta staterna ett oberoende rättsväsen, en fri press, en folkvald kongress och oräkneliga organisationer för mänskliga rättigheter som kan avslöja sådana övertramp och försöka rätta till dem. Varför valde inte Edward Snowden den lagliga vägen istället för att i sin tur bryta mot lagen och göra sig till ett instrument för auktoritära och totalitära regimer som utnyttjar honom för att angripa ”imperialismen” och sliter sitt hår i namn av friheter och rättigheter som de själva inte drar sig för att trampa under fötterna

Ja, varför valde Edward Snowden, som medborgare i en demokrati, inte att gå till den fria pressen med sina uppgifter så att de kunde avslöja övertrampen, så att kongressen samt organisationer för mänskliga rättigheter kunde få insyn och kräva förändring? Vänta nu, det är ju precis vad som skett. Edward Snowden vände sig till pressen. Många kongressledamöter har uttryckt sin bestörtning över övervakningens omfattning och människorättsorganisationer som Human Rights Watch och Amnesty International har tydligt uttryckt att Edward Snowdens avslöjanden rör brott mot de mänskliga rättigheterna och att åtalet mot honom i sig utgör en kränkning av de mänskliga rättigheterna.

Här vädrar jag dock den verkliga agendan i ditt töcken av självmotsägande argument. Du är förbannad för att socialistiska ledare i Sydamerika är de enda som lovat Snowden en fristad från förföljelsen och att dessa inte särskilt demokratiskt välmående länder utnyttjar honom som ett slagträ i kampen mot “imperialismen”. Jag förstår din irritation över detta, det plågar även mig. Men att anklaga Snowden för att “ha gjort sig till ett verktyg” för dessa ledare är bakvänt. Om någon kan beskyllas för att ha gjort honom till verktyg för Evo Morales med flera så är det den amerikanska regeringen som förföljer honom för hans avslöjanden om brott mot de mänskliga rättigheterna, samt alla de demokratiska länder världen över (inklusive mitt eget land) som av rädsla för USA inte vågar uttala sitt stöd för Snowden.

Hans fall påminner om Julian Assange, som ser ner på de demokratiska staternas rättvisa och vägrar att möta anklagelser för sexuella övergrepp och våldtäkt i Sverige, en av de mest genuina demokratierna i världen.

Ursäkta, jag tror inte att jag hörde rätt. På vilket sätt påminner Snowdens fall om en man som är efterlyst för sexbrott i Sverige?

Han fortsätter hellre sitt korståg för friheten från Ecuador, där minsta försök att använda sig av yttrandefriheten betyder risk för böter, fängelse eller expropriation, vilket idag väcker protester från alla oberoende journalistorganisationer i hela världen.

Ah just ja, jag glömde att det är där skon egentligen klämmer: Att opportunistiska sydamerikanska ledare tar tillfället i akt, slår sig för brösten och hävdar att de är mer frihetsivrande än “imperialisterna”, när de i själva verket är av tvivelaktig demokratisk fiber.

Det är ingen mening med att göra en frihetshjälte av Edward Snowden för att han har avslöjat att det inte bara är husmödrar, snälla lärare och byråkrater som dagligen kränker andras privatliv genom att läsa veckotidningar, lyssna på radio eller se på tv för att ta del av program avsedda att kränka det – vår tids stora medieunderhållning – utan också spionerna.

För dig som nobelpristagare och världskändis kan det säkert vara så att övervakningen från paparazzis och veckopress är jobbigare än övervakningen från NSA. Men kan vi försöka behålla fokus nu? Du är ett sällsynt fall, här pratar vi om något större, om problem som rör hela samhället och demokratin, om problem som med dina egna ord är ett hot mot “frihetens egen kultur”. Din aversion mot skandalpressen kanske vi kan ta en annan gång?

Enligt opinionsundersökningarna i Förenta staterna om Edward Snowden godkänner en majoritet av de tillfrågade att den amerikanska underrättelsetjänsten spelar in privata samtal.

Kan jag få en källa på det? Jag tror nämligen att undersökningen du tänker på är den där en knapp majoritet av de tillfrågade säger att det är okej att samla in metadata om telefonsamtal för att bekämpa terrorbrott. Den undersökningen säger ingenting om att spela in samtal och jag är bombsäker på att en stor majoritet av amerikanerna tycker att massavlyssning av telefonsamtal är långt bortom gränsen för det acceptabla.

Frihet och rätt är lika viktiga för demokratin, och att använda friheten mot rätten är bara berättigat i länder där rätten strider mot friheten genom att begränsa eller kränka den. Det är inte sant att rätten skulle ha blivit så till den grad förfallen i samhällen som Förenta staterna eller Sverige, att man inte kan vara fri utan att bryta mot den.

Påståendet att frihet och rätt är lika viktiga för demokratin är en tom fras så länge vi inte definierar vad rätt och frihet är. Om du nu menar att de hemliga avlyssningsprogrammen hotar “frihetens egen kultur”, i vilken bemärkelse är de då “rätt”? Är det då inte viktigt att lyfta fram dem i ljuset så att vi kan granska deras rättmätighet och mäta den mot kränkningen de innebär för vår frihet? I det här fallet låter det sig ju inte göras utan att man bryter mot ett eller annat sekretessavtal.

Varken Edward Snowden eller Julian Assange är frihetens riddare, de snyltar på den frihet som de påstår sig försvara.

Edward Snowden har offrat hela det liv han levt för att underrätta världens folk om brott som rutinmässigt begås mot dem av bland andra amerikanska myndigheter, för att visa oss hur “frihetens kultur” är hotad. Han lever sedan en månad tillbaka i en transitterminal på en flygplats, ett existentiellt limbo, utan ljusa framtidsutsikter. Det är en belägenhet som inte saknar poetiska dimensioner. Han är en man som medvetet offrat allt han ägt i hopp om att rädda något så abstrakt som en idé, som han tycker är än viktigare.

Mycket kan du kalla Edward Snowden, herr nobelpristagare, men du kan inte kalla honom snyltare.

36 thoughts on “Mario Vargas Llosa, du har fel om Snowden

 1. Tack för ditt svar…. min ilska har lagt sig något efter att imorse ha läst de extremt dåligt underbyggda påståendena från Vargas Llosa….så tack för att du bemötte det…

 2. Bra att du satte ord på det jag kände. Snowden är en förebild för civilkurage som få av oss besitter. De flesta av oss sitter i våra bekväma hem och hukar och tänker att “detta angår inte mig”, jag har ändå inget som vara intressant för någon stat…

 3. Mycket bra bemött. Jag hoppas att du får ett svar från Mario. Jag är mycket intresserad på hur han tycker att Snowden skulle gjort istället, vilken laglig väg skulle han ha valt, och hur?

 4. Det är befriande att Vargas Llosas kan förklara vad som egentligen hänt. Sundberg har inte mycket till argument; möligen att skvallerpresen inte kan jämföras med denna form av övervakning. Det är inte speciellt hjältemodig att ha förrått sitt land. Den svenska mediakåren vinklar allt som vanligt ur ett vänsterperspektiv.

  1. Du är uppenbarligen en så kallad patriot – inget brott som begås under en flagga är ett brott – flaggan förlåter allt . All kritik mot makten och deras agerande är förräderi. Måste säga att din världsbild är svart vit och säkert för dig hänförande. För mig är det annorlunda. Demokrati, folkligt deltagande, civilkurage, och allt sedan franska revolutionen = en rätt att göra uppror mot korrupta statsledare och odemokratiskt agerande.

 5. Reagerade också starkt mot Mario Vargas Llosas inlägg i SvD (18/7) som var en högst svajig läsupplevelse. Resonemangen är starkt motsägelsefulla. Några exempel: Llosa ondgör sig på vilket sätt Snowden avslöjade NSA’s totala övervakning av internet och menar att han kunde gått andra vägar. Llosa skriver att till skillnad från diktaturerna har Förenta Staterna ett oberoende rättsväsen och en fri press som Snowden kunde vända sig till. Var det inte just till den fria pressen, The Guardian och The Washington Post, som Snowden vände sig med sina uppgifter? Längre ner i Llosas inlägg kan man läsa att i “privatlivet är det inte många som går till domstol, för de vet att möjligheten att få rätt är begränsad.” Hur kan då Llosa tro att Snowden skulle få rätt i sin sak i en amerikansk domstol? Sverige hyllas av Llosa som en av de mest genuina demokratierna i världen. Att CIA 2001 i strid med FN’s konventioner och med den svenska statens goda minne låg bakom utvisningar av två terrormisstänkta på svensk mark, och att dessa hamnade i fängelse och tortyr i Egypten, verkar vara en händelse som gått Llosa förbi. Hur liten Assanges och Snowdens tillit till den svenska rättsäkerheten efter dessa avvisningar är kan nog var och en räkna ut. Llosas uppfattning om det utsiktslösa att få rätt i en domstol ingår i ett krystat resonemang, där han rättfärdigar NSA’s totalövervakning med att skandalpressen och romantiska veckoblad minsann länge har kränkt kända människors privatliv. Så det är alltså ingen principiell skillnad mellan skandalpressens paparazzi-verksamhet och NSA’a bevakning av bokstavligt talat all internettrafik? Och är det huvudtaget meningsfullt att jämföra när det är först nu som dagens teknologier möjliggör en total avlyssning och lagring av all information? Vidare säger Llosa att “Snowden inte har avslöjat någonting som inte redan var känt för alla normalbegåvade människor.” Så alla de miljoner människor som upprörs av NSA’s verksamheter är alltså inte normalbegåvade? Snowdens informaton visar att NSA uppmuntrar till privat kreativ förnöjelse med de alla de uppgifter som kommer fram hos de som arbetar i organisationen. Assange avslöjar att mänskliga rättigheter kränkts när amerikanska soldater mördat oskyldiga civila från sina osynliga flygplan med tillrop som om de spelade dataspel. De som involveras i kampen mot monster kan bli och blir de facto själva monster. Det som är kärnan i Snowdens avslöjande, NSA’s totalövervakning, nämns hos Llosa bara i förbigående, resten av inlägget går ut på att framhärda att Snowden och Assange trampar på demokratins fri- och rättigheter. Det verkar som om Llosa anser att författarkollegan George Orwells mardröm i 1984, vilken nu är avslöjad av Snowden som en realitet i väst, inte är ett större problem än så. Att en nobelpristagare i litteratur inte står upp för viktiga demokratiska grundprinciper och mänskliga rättigheter, utan istället sällar sig till de som trampar på Snowden, är en förlust ur flera synvinklar – inte minst i den tynande demokratiska debatten om vilket samhälle vi vill ha och priset vi är beredda att betala för detta.

 6. Visst är det naivt att inte ha insett att alla länder har en underrättelsetjänst som försöker avlyssna misstänkt kommunikation. Stormakterna (USA, Kina, Ryssland etc) är bäst på detta, men alla försöker. Visst har politiker och media visat brist på verklighetsförankring och ren naivitet i sina kommentarer till Snowdons anklagelser. Hyckleriet har firat triumfer, t ex i olika politiska uttalanden, men också i media. Snowdens uppgifter sätter fokus på delar av USAs underrättelseverksamhet. Men underrättelseverksamhet är generellt ett område där vi aldrig kommer att få veta hela sanningen, vi kommer alltid att vara mer eller mindre utlämnade till att tro, misstänka, ana osv. Det är naivt att utan minsta tvekan tro på alla Snowdens uppgifter.

  1. Hans uppgifter är såvitt jag förstår granskade av de tidningar som publicerat dem – och ansedda som – inte bara trovärdiga – utan som kopior av det material som PRISM skapar oavbrutet. Mitt angivande av Prism i den här texten är säkert ett av de sökord som spionerna använder sig av och som kan leda till en granskning och uppförande på en hemlig lista. Redan “halvterrorist” antar jag. Jag tycker att du är slarvig när du ifrågasätter trovärdigheten. Syftet är väl att försvara storebrorsamhället. Svårt att förstå att personer som kritiserat STASIS metoder i Östtyskland plötsligt supportrar spioneri på EU:s interna arbete. Du menar väl inte att det är i jakt på terorrister? Att vara underdånig makten tycker jag är fegt och principlöst.

 7. Bravo MVLL, som du skrev till mig en gång. Vänstern gillar inte att läsa det du skriver.

  Jag ska ge dig en stor kram om vi träffas i Barranco i Lima i sommar, alltså någon gång mellan december i år och april nästa år.

  Muchos saludos y un abrazo fuerte, SLEN

  1. Vänstern? Liberala grundvärderingar som frihet är absolut inget som vänstern äger! Det är väl snarare så att övervakningsidealen du verkar uppskatta är högst totalitära. Vilken ideologi ligger till grund för de topp fem totalitära regimer du kan komma på? Inte för att det egentligen har med saken att göra, då diktaturer kan vila på vilken ideologi som helst.

 8. Pingback: Carinas blogg
 9. Tack Sam Sundberg för din text! Jag känner stark oro över västländernas passivitet. Fortsätt att följa detta!

 10. Bra skrivet.
  Jag har normalt stor respekt för Vargas Llosa, men här låter han sin avsky för det som han uppfattar som vänster-auktoritära regeringar leda sig vilse. Snowden har inte gjort sig till instrument för någonting, oavsett om han har blivit ett sådant nu. Etter att ha bevittnat USA’s behandling av Manning hade han helt enkelt inget alternativ till att hålla sig undan.

  Och, vare sig vi gillar det eller inte: Åtminstone Morales och Correa har valts i legitima demokratiska val, och inget tyder på att inte även nästa val blir legitima. Anti-amerikanism och vissa auktoritära övertramp ställer dom inte automatiskt i samma katergori som Castro och Putin.

 11. Jag önksar att Sverige kunde erbjuda Snowden asyl Men ryggraden i Rheinfeldt och Hägglund är så tunn att det kan vi inte göra. Edward Snowden har inte minst gjort USA en stor tjänst. Den som avslöjat otillbörligheter mot oss svenskar som övriga Europeer kan inte få asyl i Sverige. Antingen tycker maneten till stadsminister att det avslöjade inte på något vis kränkt våra interessen eller så tycker han att den som avslöjar dessa fötjänar att försmäkta i ett fängelse. Stadsministern är avslöjad, svenska politiker över hela linjen är avslöjade. Baltutlämningen var inte det sista vi skulle få uppleva från dessa.

 12. Vi gillar alla en David-mot- Goliat historia , den ensamma mannen som hjältemodigt offrar sin karriär för de högre principerna och punkterar stora män eller stater . Det vi glömmer är att Snowden också bryter mot de demokratiska spelreglerna . USA är trots vad många verkar tro en demokrati , dess ledare väljs av folket och sitter också på folkets mandat .Patriots act är en lag som är stiftad av folkets valda företrädare – så genom sin handling har Snowden brutit mot den lag som folket genom sina företrädare har bestämt skall gälla , vi kan inte i en demokrati ta lagen i egna händer och agera som vi tycker känns rätt .

  Några skulle hävda att Snowden genom sina handlingar har upplyst oss och kastat ljus på en i deras ögon regelvidrig hantering – dock är faktum att a) han har genom att inte konsulterat den berörda myndigheten orsakat skada och förmodligen riskerar hans avslöjande i förlängningen människoliv i det att terrororganisationer nu vet att NSA kan se dem b) de flesta amerikaner tycker att Snowden gjorde fel som publicerade utan att hänseende till deras ( de amerikanska medborgarna ) säkerhet.

  en sista reflektion : tycker vi att Sverige skall hjälpa brottsligar och tycker vi att vissa männsikor skall få gräddfil in i det svenska asylsystemet ? på båda dessa frågor tycker jag att svaret självklart är nej.

  1. Vargas Llosas artikel var välgörande och välskriven. Visst är det som så att enstaka sakuppgifter var dåligt underbuggda men så är det i princip med alla typer av debattartiklar, eller hur? Vargas llosa bryter bara mot det vanliga tabuet; han är latinamerikansk författare som inte har ett traditionellt vänsterperspektiv. MVL påpekar att , javisst, med all den s.k. sigint som finns där är det bara att sätta igång och tråla…och det är vad NSA har gjort. Att man sedan signalspanar mot även s.k. vänligt sinnade makter är inte särskilt uppseendeväckande, eller hur? Även Sverige, FRA, signalspanar ju. Kränker man ryska rättigheter genom att försöka avlyssna militär radiotrafik?

   Vad man däremot sällan diskuterat är att iom internet, nätet m.m. skapats ett digitalt vilda västern där alla anser sig ha rättigheter men inga skyldigheter. Kriminella, terrorister, näthatare, konspirtationsteoretiker m.fl. utnyttjar anonymiteten framgångsrikt och detta sker hela tiden i global omfattning OCH med globala konsekvenser. Jag tycker det är rimligare att se nätet mer som en publik arena, typ ett torg, snarare än en traditionell ex. telefonavlyssning. Och precis som ett torg så får man finna sig i att det finns vissa skyldigheter och inte bara rättigheter. Och alla som ställer sig på det torget kan s.a.s. lyssna av vad som sägs. Sedan är det absolut så att USA har inte ansvar för några andra medborgare än sina egna medan det är ex. Sveriges ansvar att beskydda sina medborgare varför, och här har väl SS en poäng tillsammans med några andra, regeringen borde kräva svar från USA på spaningens omfattning och om man spanar mot enskilda personer. Spaning mot enskilda skall styras av ex.
   domstolstillstånd e.dyl.

   Sedan är det ju lite roligt att Carina Rydberg blir upprörd. Nåväl, inget nytt… Vill man ha integretitet och kräver 100 % personlig integritet tycker jag man skall sluta använda nätet. Fast då finns väl man inte och det är väl det som är alla vänstermänniskor fruktar mest av allt? Att ingen bryr sig?

   1. Jag håller med. Folk attackerar MVL och försöker hitta detaljerna som inte stämmer i hans artikel och visst kommer de att hitta det.

    Men de ser inte den stora bilden, nämligen att allt vi skriver och säger och gör (t ex sätter en “Like” på en bild på nätet) monitoreras automatiskt av inte bara CIA men även av Google, Facebook, Amazon och andra företag som tjänar pengar på dsk “Big Data”. De tjänar pengar på att veta vad vi gör medan CIA och SÄPO använder det för andra ändamål.

    En annan sak som folk inte förstår för att de vet väldigt lite om det och egentligen bryr sig inte om det är de regimerna i Sydamerika som använder Assange och Snowden för att tjäna politiska poäng i sina länder och förstärka sina diktaturer. Sett från (de demokratiska) Ecuadormedborgarnas perspektiv utfallet från Snowden-affären är inget bra för de — inget nytt har avslöjats av honom och president Correa fick en till vapen för att behålla sin makt.

   2. Det är inte så att du missat eller missförstått omfattningen av övervakningen?
    Det har inte bara rört insamling av data/övervakning av saker som tex. den här bloggen eller andra publika webbsidor.

    Det har samlats in massiva mängder av mail och annan information skickad direkt till både privatpersoner och företag.
    Anser du att denna information också är att se som “allmän” eller framförd på tex. ett torg, i en tunnelbana eller någon annanstans i det publika rummet?

    En gämförande fråga, hur ser du på fysiska brev, känner du att det vore helt okej om en statlig myndighet- utan domstolsbeslut eller någon form av direkt misstanke, öppnade alla dina brev för att kopiera, läsa och spara innehållet för framtida bruk, innan de klistrade igen kuvertet igen och skickade brevet vidare till dig?

  2. En av de saker som haltar i ditt resonemang är hänvisningen till demokrati. Om nu NSA bara inkräktade på rättigheterna för amerikaner skulle det vara en sak, men nu är det ju så att de flesta de har spionerat på inte har haft någon möjlighet att rösta för eller emot Patriots Act. Ditt resonemang är lika haltande som att säga att det är ok för att en stat att mörda människor i ett annat land, bara för att statens president och kongress råkar vara valda genom fria val.

  3. I ett land där väljarna i praktiken har två partier att välja på, och där båda partierna är enade om vissa frågor råder ingen demokrati. Det finns och fanns ingen som helst möjlighet för vanliga människor att välja bort the Patriot act.

 13. Tack för din analys av Llosas undermåliga text. Tråkigt att SvD publicerar sånt som redan vid första läsningen skriker “ologiskt!” och tendentiöst i kvadrat. SvD borde som kvalitetstidning passa sig för så låga texter. Men det var väl nobelpristagarens kändisstatus som fick ge texten plats. Inte dess sakinnehåll. Får man hoppas. Tack Sam.

 14. Var är Fredrik Federley, Camilla Lindberg och Birgitta Olsson? Mycket tyst från alla liberaler och centerpartister som protesterade mot FRA lagen! Ok om USA avlyssnar i mycket större skala?
  Nobels fredspris tilldelades 2010 den kinesiske MR kämpen och dissidenten Liu Xiaobo.
  Edward Snowden är hans västlige motsvarighet, förföljd och hotad av fängelsesraff för kamp för demokrati. Vem tror han får Nobelpris.
  Få kommenterar att han arbetade på ett privat bolag, jfr filmen State of Play som handlar om privatisering av myndighetsutövning (PointCorp, a private defense contractor).

 15. Bra skrivet Sam! Jag blev väldigt upprörd när jag läste Vargas Llosas artikel, och undrade hur lång tid det skulle ta innan någon vettig människa bemötte hans ihåliga argument.
  Så, tack för att du gjorde det!

 16. “Det är stor skillnad på att misstänka och att veta”
  Fast det som vi får reda på i media, är ju bara sådant som någon har intresse av att vi skall få veta – hur det faktiskt ligger till står skrivet i stjärnorna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *