Med Bezos, en ny guldålder för publicistiken?

Foto: Steve Jurvetson, Wikimedia Commons
Foto: Steve Jurvetson, Wikimedia Commons

Salon har bästa rubriken till dagens stora medienyhet, att Amazons grundare Jeff Bezos köper Washington Post:

The iceberg just rescued the Titanic

Mångmilardären Jeff Bezos representerar den nya tidens mäktiga IT-företag, medan Washington Post representerar de dödsdömda gammelmediaföretagen, de påkostade atlantångarna som oförtrutet kryssar mot undergången på de digitala oceanerna.

Jag har länge argumenterat för att företag som Amazon, Google, Facebook, Microsoft och Apple är logiska ägare av mediehus i den nya ekonomin. Det är företag som förstår värdet i användardata, vet hur man förädlar den och bygger affärer kring den. I synnerhet Google vet hur man gör pengar på webbannonser. Dessutom är många av dessa företags befintliga tjänster (tänk Google Search, Bing Search, Kindle, Facebook, Google Maps, Bing Maps, Apple Maps, Android, IOS, Google News, Google Currents, Ibooks, Siri, Google Now och så vidare) beroende av starkt innehåll.

När etablerade medieföretag inte längre förmår producera innehåll av rätt kaliber, på grund av att de inte får ekonomin att gå ihop i den digitala världen, så är det bara logiskt att IT-företagen börjar fundera på att producera eget journalistiskt innehåll. Kostnaden för att producera bra journalistik, som för traditionella mediehus idag tycks så knäckande, är för dessa företag närmast försumbar. Journalistiken har dessutom ett omistligt värde i deras affärsmodeller, som går ut på att vara bäst på att orientera sina användare i världen.

Nu är det Jeff Bezos själv, inte Amazon, som köper Washington Post, men det känns likafullt som startskottet för en ny era. Och om jag får gissa så är det inte en era där IT-miljardärer kommer att köpa mediehus för att ha som hobbyprojekt vid sidan om sina verkligt inkomstbringande företag, utan en era där nätjättarna på allvar kommer att börja överväga köpa på sig tunga contentskapare, som Washington Post, för att förbättra sina egna erbjudanden till användarna. Och jag tror att det kan vara riktigt positivt.

Jag förstår Washington Post-reportrar som känner sig obekväma med att tidningen nu utgör en knapp procent en privat förmögenhet. Det skapar känslor av osäkerhet, särskilt innan man fullt förstår vad Bezos intentioner är. Men att få en ägare som verkligen ut i fingerspetsarna förstår den nya digitala ekonomin är i grunden oerhört positivt. Och i allmänhet tror jag att företag som Google, Microsoft och Apple kan fungera som alldeles utmärkta ägare till tunga journalistiska publikationer. Så länge de inte stirrar sig blinda på data utan även tar vara på kunskaperna hos erfarna publicister ser jag framför mig en era av genuin publicistisk innovation.

Ser vi fram emot en ny guldålder för publicistiken, rent av? Man kan alltid hoppas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *