Kriget mot journalistiken är ett krig mot demokratin

Foto: Ildar Sagdejev, Wikimedia Commons
Foto: Ildar Sagdejev, Wikimedia Commons

Idag har jag en krönika i Svenska Dagbladet om det sluttande plan som är kriget mot terrorismen. Det finns fog för att hävda att detta krig nu också blivit ett krig mot journalistiken, närmare bestämt den undersökande journalistiken kring företeelser som rör “rikets säkerhet”. Vilka andra slutsatser kan man dra när brasilianske medborgaren David Miranda grips på Heathrow och förhörs i nio timmar med stöd i terrorlagar som sätter normal rättssäkerhet ur spel, inte för att han är misstänkt för terrorism eller ens något lindrigare brott, utan för att hans partner är Glenn Greenwald, Guardianjournalisten som rapporterat om den globala massövervakning som amerikanska myndigheter ägnar sig åt med stöd från bland andra Storbritannien?

När västdemokratier övervakar, avlyssnar, frihetsberövar och trakasserar journalister, deras källor och deras anhöriga med terrorlagstiftning i ryggen är det dags att fråga sig: Är de exceptionella terrorlagarna verkligen stiftade för att ge myndigheter verktyg för att angripa journalister? Är allt numera tillåtet med hänvisning till “rikets säkerhet”? Och vad hjälper det att Barack Obama spelar pressfrihetens beskyddare med sin föreslagna “shield law” som ska skydda journalister i deras värv, när ett särskilt undantag görs för, just det, allt som administrationen anser beröra “rikets säkerhet”.

En fri journalistik är en förutsättning för demokratisk utveckling världen över. Men hur kan vi argumentera för bättre villkor för pressen i länder som Eritrea, Iran, Ryssland, Kina och Egypten om stora västländer – som ska föreställa föregångare vad gäller frihet, demokrati och rättssäkerhet – behandlar sina journalister på det här sättet?

Fundera en sekund på vad du själv kan göra för att stärka den fria pressen gentemot de mäktiga krafter som motarbetar den. Själv väljer jag att skänka mitt arvode för dagens krönika till Reportrar utan gränser, Amnesty International och Electronic Frontier Foundation.

Krönikan: Terrorlagar ett hot mot journalistiken

One thought on “Kriget mot journalistiken är ett krig mot demokratin

  1. Bra skrivet Sam! Både bloggtexten och krönikan i Svenskan. Det behövs sådana som du, personer med både insikt, rättspatos och möjlighet att nå ut till många.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *