Är Andreas Ekström blind?

Det är skönt att konstatera att alla de stora tidningarna har tyckt till om Piraterna nu, och att reaktionerna har varit så positiva. Andas ut kan man.

Många recensioner tillför intressanta resonemang till fildelningsdiskussionen, men för oss författare är det särskilt lustigt att notera hur vissa recensenter läser in åsikter mellan raderna i boken. Journalisten, officiellt organ för upphovsrättsivrande Svenska journalistförbundet, kallar boken “en pamflett för fri fildelning” medan Sydsvenskan skriver “Vad författarna själva tycker är däremot skickligt dolt.” Är Andreas Ekström blind, eller ser Helena Giertta syner?

Så mycket kan sägas som att vår ambition var att skriva en reportagebok inte en debattbok, en bok som kan tjäna som underlag i debatten inte som ett inlägg i den. Men det är ju fint om olika läsare tolkar den på olika sätt, som också Aftonbladets Anders Johansson: “även om [författarna] inte tar ställning för någon sida utgör den omsorgsfulla bakgrundsteckningen i sig ett argument för fildelning”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *