Debatt så vanskapt att tron på public service sviktar

Två medelålders män tjafsar i en tv-studio. Det är bästa sändningstid och de personliga aggressionerna bubblar under ytan alltmedan de vantolkar varandras utsagor och käbblar om vem som sade vad på ett personalmöte.

Onsdagens beryktade Aktuellt-inslag med Jan Helin och Janne Josefsson hade varit pinsamt vad det än bottnat i. Men med bakgrunden som föreligger – en nazianstruken aktivist som fått spy ur sig konspirationsteorier i ett direktsänt nyhetsprogram – blir det också djupt problematiskt.

– Public service är nåt annat än en privat tidning va, morrar ”Uppdrag gransknings” Janne Josefsson syrligt åt Jan Helin, SVT:s programdirektör som för ett år sedan rekryterades från Aftonbladet, och som står för en restriktiv hållning vad gäller att ta in extremister i direktsänd tv.

Jan Helin står å andra sidan mest och bedyrar hur oerhört glad han är att de har den här diskussionen, trots att han vägrar ta in vad Josefsson och programledaren Nike Nylander säger, och ser ut att önska att han aldrig blivit född.

– Låt oss låtsas vara oense en stund för att göra lite bra tv, säger Helin i ett försök att sidsteppa Josefssons angrepp.

Men det är inte bra tv. Det är ett tv-inslag så fasansfullt vanskapt att det får själva tron på public service att svikta.

Efter att Aktuellt låtit Nya Tiders chefredaktör Vávra Suk förklara hur viktigt det är att hans tidning bereds plats på bokmässan, som motvikt till alla lögnaktiga medier, är behovet av självrannsakan stort på SVT:s nyhetsredaktion. De måste fråga sig varför debattifieringen gått över styr i SVT och under vilka omständigheter de ska erbjuda en plattform för grupper som satt i system att ljuga om invandring, medier, samhället och sina egna bevekelsegrunder.

”En demokrati kan inte fungera om människor inte får objektiv information”, sade en man nyligen i Aktuellt. I sak är det sant. Vi medborgare behöver opartisk, granskande journalistik för att kunna bilda oss en uppfattning om samhället och det politiska landskapet. SVT har en fin tradition av att göra just sådan journalistik. Men de har också en tradition av att göra debattprogram av mer dubiös kvalitet. Och låter man debattivern tränga undan den granskande journalistiken står public service – och i förlängningen demokratin – inför betydande problem.

Mannen som talade vackert om den objektiva journalistikens värde var nu ingen SVT-chef, utan Vávra Suk. Hans sanningsvurm är bara ljug, men uttalandet fyller en dubbel funktion. Det tilltalar hans massmediekritiska sympatisörer, samtidigt som anspråket på att stå för objektiv journalistik smutsar ner hela det konceptet i hans meningsmotståndares ögon.

Vad vi behöver från public service hösten 2016 är noggrann, genomtänkt journalistik som kastar ljus över de dunkla krafter som metodiskt arbetar för att förändra vårt samhälle. Att Vávra Suk och hans anhang vill undergräva förtroendet för public service är begripligt. Att Aktuellt hjälper honom på traven – om än oavsiktligt – är beklagligt.

Kolumnen publicerades i Svenska Dagbladet 30/9 2016.