Kontakt

Du når mig lättast på mobiltelefon eller mejl:

0705 166 910

sam@literati.se

Med min publika nyckel kan du kryptera mejl till mig.

Du är välkommen att följa mig på Twitter.

Fysiskt sitter jag på frilanskontoret Möregatan 10 i Stockholm:

Sam Sundberg
Frilanskontoret
Möregatan 10
118 27  Stockholm